jakie znacie gry anime

jakie znacie gry anime

Opłaty za rejestrację spółek z działu podatkowego:

Singapur: Nil

Hong Kong – HKD 2450 (1 rok świadectwo rejestracji) lub HKD 6550 (3 lata dowód rejestracyjny)

Rocznego zapotrzebowania na akta:

jakie znacie gry anime

Singapur:

Roczne powraca wraz ze zbadanego sprawozdania finansowego musi być złożony z firmami Rejestratora w ciągu jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.www.tulejowanie.jackmotors.pl

Zeznania podatkowe wraz ze skontrolowanych rachunków, należy złożyć w Inland Revenue Authority of Singapore dnia 31 października każdego roku.

jakie znacie gry anime

Uwaga: Uśpione firmy (tj żadne transakcje rachunkowe za rok obrotowy) i zwolnić firmy prywatne (nie więcej niż 20 akcjonariusze i akcje nie są przechowywane przez inną firmę) o rocznych obrotach poniżej SGD 5000000 są zwolnione z wymogów dotyczących badania zarówno dla rocznych deklaracji i zeznań podatkowych. Firmy te mogą złożyć kont niezbadane.

Hongkong:

Roczne powroty muszą być złożone w rejestrze spółek raz w każdym roku kalendarzowym (z wyjątkiem roku inkorporacji) w ciągu 42 dni po rocznicy http://www.dentis-stom.pl/blog/post/pantomogram-warszawa daty spółki założycielskiego. Spółek z ograniczoną są zwolnione z obowiązku składania sprawozdań finansowych wraz z rocznym zeznaniu.

Zeznania podatkowe wraz ze skontrolowanych rachunków, należy złożyć w Wydziale skarbowego do dnia 31 kwietnia każdego roku. Audytor musi być zarejestrowany w Hongkongu Instytutu Biegłych Księgowych i musi posiadać ważny certyfikat. Uśpione firmy (czyli żadnych transakcji księgowych za rok obrotowy) i małych korporacji (czyli całkowity dochód brutto nie przekracza 500,000 HKD) są zwolnione z wymogów dotyczących badania i może złożyć sprawozdania niezbadane.

Artykuł napisany przez:

Author: treeofsavior.pl

Share This Post On