jakie gry typu gta

jakie gry typu gta

Ponieważ będzie obserwowane przez publiczność, upewnij się, że plansza jest wystarczająco duża, aby zobaczyć z daleka – z użyciem niskiej tech lub high tech.

Low Tech

Mark plakat lub płyta piankowa do siatki z 5 kolumn średnicy i 6 rzędów w dół. Każda komórka powinna być na tyle duża, aby pomieścić 2 pkt lub nagród kwot. Bądź kontury w górnym rzędzie, aby pomieścić bardziej widoczne arkusze papieru z kategoriami napisane na nich.

Put spoiwa klipów na szczycie pustych placów w całym górnym rzędzie, a następnie dołączyć dokumenty z kategoriami.

jakie gry typu gta

Tworzenie 30 odpowiedzi i odpowiednie pytania dla każdej rundzie gry (5 pytań dla każdej z 6 kategorii).

Zapisz odpowiedzi na 30 różnych dużych kart indeksowych, z odpowiedziami na pytania i dopasowanie klucza do emcee.

Zapisać punkt lub ilość nagród na odwrocie kart indeksowych. Pozostawić górny wiersz pusty, wypełnienie pozostałej części sieci z kart indeksowych przypięte na miejscu w ramach odpowiednich kategorii (od strony odpowiedzi w dół, wskaż / side up nagroda) na płycie. Powinny one być w porządku rosnącym, przy czym pytania coraz trudniejsze, gdyż ich wartość idzie w górę. Poprzez umieszczenie w 2 ilościach w każdym kwadracie, ta sama płyta może być stosowany zarówno dla pojedynczego i podwójnego Wellness niebezpieczeństwie.

Prop lub justynaczowicka.pl – sesja noworodkowa kraków przymocować planszę na ścianie lub sztalugi.

jakie gry typu gta

Wskazówka: Bezpieczne inny klip spoiwa w prawym górnym rogu planszy posiadania karty indeksu, który mówi singiel jednej stronie i dwukrotnie na drugim. Aby przypomnieć uczestnikom, jakie są na okrągłe.

Wysoka technologia

Tworzenie cyfrowych szablon siatki (za pomocą programu PowerPoint lub podobnego oprogramowania) przy zastosowaniu tabeli.

Zrób zjeżdżalnia dla każdej komórki siatki że MC można poprzez kliknięcie na Sortowanie slajdów lub hiperłącze gdy zawodnik zdecyduje się go.
Artykuł napisany przez:

Author: treeofsavior.pl

Share This Post On