jakie gry sa na ps4

jakie gry sa na ps4

Pracownik Wellness Program Jeopardy

Ponieważ popularnym teleturnieju Jeopardy pierwszy wyemitowany wiosną 1964 roku, widzowie chętnie dostrojone każdego dnia, aby sprawdzić, czy są one tak mądry jak zawodników. Stuknij w ten sam entuzjazm z wersji odnowy biologicznej, która uczy i wzmacnia wiadomości promocji zdrowia pracowników, jak ludzie po prostu dobrze się bawić.

Program odnowy Jeopardy działa równie dobrze jak korporacyjnej inicjatywy odnowy biologicznej lub w dowolnej organizacji. Trzymając grę w lunchu / pokój przerwa lub sali konferencyjnej, gdzie pracownicy mogą oglądać podczas ich zjeść i odpocząć. Lub promować go jako rozrywkę podczas większej inicjatywy, takie jak targi zdrowia.

Wybierz kategorie, zgodnie z celami programu, na przykład:

Ogólne elementy promocji zdrowia – fitness, tytoniu, stres, odżywiania, kontroli wagi, profilaktyczną opiekę zdrowotną

jakie gry sa na ps4

Ukierunkowane kwestie zdrowia pracowników w miejscu pracy / priorytety – umiejętności komunikacyjne, zarządzanie konfliktem, świadczeń bezpieczeństwa, ergonomii, ochrony zdrowia praca zmianowa, programy pomocowe pracownik

Wsparcie dla obecnej kampanii odnowy biologicznej, takich jak siłownia – Aerobic klimatyzacji, wysiłku beztlenowym, budowanie wytrzymałości, elastyczności, zwiększających wydajność narkotyków, suplementów.

Można zebrać pomysły na pytania z grup fokusowych, Internet, biblioteki, obok programów odnowy biologicznej lub wewnętrznych baz danych.

Podstawowe zasady gry w trybie online; spróbuj ehow.com/about_5344112_official-rules-jeopardy-game.html. Wymaga co najmniej 2 lub 3 graczy (spróbuj pitting zespoły z wieloma graczami przed sobą zamiast), Emcee dać odpowiednie pytania, a scorekeeper. Gracze będą musieli brzęczyk lub dzwonek, markery, arkusze papieru do końcowego Wellness niebezpieczeństwie.

Artykuł napisany przez:

Author: treeofsavior.pl

Share This Post On